BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Румяна Филипова- Адвокати  София –  Румяна Филипова
Адвокати  София –  Румяна Филипова- Адвокати  София –  Румяна Филипова

Адвокат – Борислава Петрова

Адвокат Борислава Петрова е родена през 1982г. в гр. Берковица, където е завършила и средното си образование, като едновременно с общообразователната подготовка, която получава в Гимназията „Д-р Иван Панов“ в гр. Берковица, тя завършва специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в Икономическата гимназия в Монтана „Васил Левски“.
През 2002 г. започва да изучава специалност Право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, заедно със записаната една година по-рано друга специалност в същия факултет – Международни отношения. По време на обучението си е изпратена по програма за обмен на студенти в Гърция, където изучава Международно право един семестър. През 2007 г. се дипломира и същата година полага изпит за юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.

През 2008 г. започва работа като юрисконсулт на фирма за производство на бижута в гр. Берковица, като консултира дружеството във всички сфери на работата й – данъчно право, търговско право, трудово право, изпълнителни производства, занимава се и с изготвяне на изискваните от закона документи за регистрации в Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите и други специализирани институции и процедури.

През 2014г. се вписва като адвокат в Адвокатска колегия – Монтана след положена клетва. Оттогава работи с клиенти в различни сфери на правото, но основно в областта на семейното, трудовото, търговско, данъчното право, изпълнителното производство. От началото работи съвместно с адвокат Румяна Филипова приобсъждане на различните казуси, за да дадат по-всеобхватно и добро решение на всеки възникнал въпрос и да осигурят по-добра защита на интересите на клиентите си. Също така завършената икономическа специалност в средното училище и политико-икономическа такава в университета дават по-всеобхатен поглед на адвокат Борислава Филипова при разглеждането на казусите й. Заедно с това тя постоянно актуализира познанията си като посещава различни семинари и курсове по актуални правни проблеми и противоречива съдебна практика.BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish