BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Румяна Филипова- Адвокати  София –  Румяна Филипова
Адвокати  София –  Румяна Филипова- Адвокати  София –  Румяна Филипова

Адвокат Румяна Филипова

Адвокат София Румяна Филипова

Адвокат Румяна Филипова е родена през 1982 г. в гр. Берковица, където е завършила и средното си образование, като паралелно с общообразователната подготовка, която получава в Гимназията „Д-р Иван Панов“ в гр. Берковица, тя завършва специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело“ в Икономическата гимназия в Монтана „Васил Левски“.

През 2002 г. започва да изучава специалност Право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, заедно със записаната една година по-рано друга специалност в същия факултет – Международни отношения. По време на обучението си е изпратена по програма за обмен на студенти в Гърция, където изучава Международно право един семестър. През 2007 г. се дипломира и същата година полага изпит за юридическа правоспособност пред Министерство на правосъдието.
През 2008 г. започва работа като юрисконсулт в инвеститорска фирма в областта на недвижимите имоти в гр. София, като консултира дружеството във всички сфери на работата й –търговско право, вещно право, което включваи цялостно обслужване и подготовка на документи при извършване на покупко-продажба, учредяване право на строеж и проверка на статута на недвижими имоти, изготвяне на цялостна документация за постряването на жилищни и нежилищни сгради и т.н.

Адвокат София

През 2014 г. се вписва като адвокат в Софийска адвокатска колегия след положена клетва. Оттогава работи с клиенти в различни сфери на правото, но основно в областта на търговско, вещно, наследствено и наказателно право. От началото на своята дейност работи съвместно с адвокат Борислава Филипова при обсъждане на различните казуси, за да дадат по-всеобхватно и добро решение на всеки възникнал въпрос и да осигурят по-добра защита на интересите на клиентите си. Също така завършената икономическа специалност в средното училище и политико-икономическа такава в университета дават по-всеобхатен поглед на адвокат Румяна Филипова при разглеждането на казусите й. Заедно с това тя постоянно актуализира познанията си като посещава различни семинари и курсове по актуални правни проблеми и противоречива съдебна практика.

Адвокат СофияBulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish