BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева

Изпълнителни дела

Предлагаме ви процесуално представителво по изпълнителни дела независимо оттова дали сте длъжник или кредитор. Можем да ви съдействаме при изготвянето на молба за образуване на изпълнителното дело, искания за предприемане на изпълнителни действия по налагане на запори запор и/или възбрана върху вещи или вземания на длъжника, обжалване действията на съдебния изпълнител и др.
Какви начини на изпълнение мога да посоча?

– Запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение/пенсия;
– Запор върху вземания по банкови сметки;
– Запор върху МПС;
– Запор върху вземания за наеми и др.;
– Запор, опис и продажба на движими вещи в дома/ седалището на длъжника;
– Възбрана, опис и публична продан на недвижими имоти.

Определена категория вещи на длъжника са несеквестируеми. Това означава, че спрямо тях е недопустимо да се насочва принудително изпълнение. Такива са вещите за обикновена употреба на длъжника и семейството му, храна, горива за определен период от време, машини и съоръжения за упражняване на занятието или професията на длъжника, единственото жилище и др.BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish