BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева

Наказателно право

Предлагаме широк кръг от услуги в областта на наказателното право и процес, някои от които са следните, но не се ограничават само с тях:
• защита в досъдебното производство;
• защита на подсъдими и пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др.; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес;
• защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против собствеността, личността, реда и общественото спокойствие, компютърни престъпления и др. на първа, въззивна и касационна инстанция.
Наказателните дела се делят на дела от общ характрер (ОХ), когато държавата обвинява някого в престъпление, чрез обвинителен акт, подготвен от прокуратурата. Преди делото да влезе в съда, процесът минава през задължителната досъдебна фаза – предварително разследване.

Когато става дума за по-леко наказуеми престъпления, с по-ниска обществена опасност, е предвидено пострадалият сам да може да бъде инициатор на процеса и да заведе наказателно дело от частен характер (ЧХ).BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish