BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева
Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева- Адвокати  София –  Адвокат Румяна Мавродиева

Семейно и наследствено право

Предлагаме широк кръг от услуги, свързани със семейно-правните казуси. Търсим решение на всеки въпрос по най-благоприятния за клиента вариант с всички законови начини затова. Основната част от услугите, които предлагаме в тази област са следните:
 Прекратяване на брак по взаимно съгласие и по исков ред
 Първоначално определяне на издръжка и нейното увеличение/намаление впоследствие при промяна на обстоятелствата
 Представителство при спор за родителски права
 Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брак
 Дела във връзка с произхода на дете
 Режим на лични отношения между родители и деца
Част от услугите, които предлагаме във връзка с наследственото право, са както следва:

– Изготвяне на саморъчно или нотариално завещание, както и процедурата по изпълнение.

– Консултации във връзка с отмяна и недействителност на завещание.

– Консултации и съдебни защита във връзка със запазена част и разполагаема част при завещание и дарение.

– Консултации във връзка с наследяване по закон – ред и кръг на наследниците.

– Приемане и отказ от наследство.

Анализ и консултиране при доброволна делба и делба по съдебен ред.

– Съдебни защита при нарушаване на някое от правата във връзка с наследяването.BulgarianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish